- Burkina Faso

BURKINA FASO

Burkina_Faso_flagga.gif

Verksamhet
Församlingens missionsengagemang i Burkina Faso ( tidigare Övre Volta ) startade på 70 -talet då våra missionärer Ingrid och Bertil Johansson sändes ut. 2023 lämnade Bertil oss efter en lång tids sjukdom, Ingrid fortsätter arbetet främst med sjukhuset men även med de övriga kontakterna i landet.
Burkina är ett av världens fattigaste länder, politisk oro och statskupper präglar landet idag. Torka, svält och ständiga IS attentat plågar befolkningen. UD avråder att resa till Burkina Faso! Men mitt i allt detta ökar vår samarbetskyrka Assemblées de Dieu, idag räknar man 6 - 800 000 medlemmar! ( Det finns ingen helt tillförlitlig statistik över antalet medlemmar, vissa påstår att de kan vara upp till en miljon! )
Nedan kan ses en sammanställning av våra olika missionsprojekt i landet.

Bibelskolan
Bibelskolan i Banankélédaga har varit igång sedan 1978 och startades av Bertil Johansson. Nuvarande rektor är Job Ilboudo. Bibelskolan har numera 150 elever uppdelat i tre årskurser. Drygt 1200 pastorer har utbildats här och har sedan startat församlingar runt om i hela landet. Förutom att vara bibelskola har skolan en tydlig profil mot jordbrukssarbete och ekologi vilket syns tydligt i undervisningen samt på området med åkrar runtomkring där eleverna får jobba med odlingar och olika grödor. Från bibelskolan drivs också ett smådjursprojekt vilket ger i första hand ensamstående kvinnor möjlighet till egen inkomst. Numera drivs det i mindre skala efter det att Läkarmissionen dragit sig ur samarbetet.

Sjukhuset
Sjukhuset i Bobo - Dioulasso startade sin verksamhet 2015. Dr David Sawadogo, pojken vars studier vänner i Södertälje stöttat ekonomiskt, blir i maj 2024 sjukhuschef. Sjukhuset är framförallt inriktat på kirurgi, en dyr verksamhet. Mest växer Ögonkliniken där man möter över 6 000 patienter per år, har egen glasögontillverkning och opererar uppemot 100 starroperationer i månaden!

Pojkhemmet Salbisco
Efter 45 års engagemang har vi avslutat projektet. Vi låter den lokala församlingen i Koudougou och Pingstsamfundet ta över. Grundskola och yrkesskola för alla dessa grabbar har varit en framgång och stolthet genom alla år. Svetsa, sy, odla men framförallt engagemang för var och en till en förhoppningsvis ljusare framtid! Det har inte alltid varit enkelt från bus och händelser till problem att få ekonomin att gå ihop. Vi hoppas på nya bättre former för alla dessa pojkars framtid och utveckling.

PMU - projekt
Församlingen kan med hjälp av bidrag från vår Second Hand verksamhet, PMU och SIDA arbeta med olika projekt som alfabetisering, byutveckling, mikrokrediter och utbildningsprogram.
Alfabetisering. – Då halva befolkningen är analfabeter finns stora behov av att lära sig läsa, skriva och räkna! Dessa projekt vänder sig främst till kvinnorna för att ge dem möjlighet till utbildning, företagande och självförtroende. Mikrokrediter ger flera möjlighet till självförsörjning.
Byutveckling. – Viktigt att Informera om hygien och hälsa men även bidra till en större medvetenhet om hållbarhet och miljö. Viktigt är även att hitta bra samverkan mellan kristna, muslimer och animister.
Utbildningsprogram – Miljötänkande och bättre hälsa är viktigt att lära ut till skoleleverna, kunskaper som sprider sig till hemmen och byarna. Familjer och närmiljön påverkas och ger positiva förändringar!

Burkina_Faso_karta.gif