- Burkina Faso

Burkina_Faso_flagga.gif

Landfakta

Invånare: 19,5 miljoner (2016)
Huvudstad: Ouagadougou
Religioner: Islam 50%, Naturreligioner 30%, Katoliker 10%, Protestanter ca 8%

Verksamhet

Vårt missionsengagemang i Burkina Faso tog sin form under 70- och 80-talet där missionärsparet Bertil och Ingrid Johansson har varit våra missionärer under många år och alltjämt är mycket aktiva. Bertil reser flera gånger per år ned till Burkina Faso och Ingrid är sedan något år bosatt där och driver det nybyggda sjukhuset. Vår samarbetskyrka i landet är Assemblies of God Burkina Faso som har växt till en mycket stor församlingsrörelse med över 600.000 medlemmar i landet. Nedan kan ses en sammanställning av våra olika missionsprojekt i landet:

Pojkhemmet
Pojkhemmet i Salbisgo är ett gemensamt projekt med Läkarmissionen och innefattar en yrkesskola för barn och ungdomar som hänvisats dit av sociala myndigheter av olika skäl såsom kriminalitet och svåra uppväxtförhållanden. Hemmet rymmer ett 60-tal pojkar åt gången och de olika yrkesutbildningarna de kan välja mellan är sömnad, träslöjd och metallarbete. Rektor på Pojkhemmet är Maurice Kafando. Detta projekt kommer rampas ut inom några år där förhoppningen är att ett arbete för att nå problemungdomar som dessa kan ta form på annat sätt framöver.

Bibelskolan
Bibelskolan i Banankaledaga har varit igång sedan 80-talet och startades av Bertil och Ingrid Johansson. Nuvarande rektor är Job Ilboudo. Bibelskolan har ca 120 elever åt gången uppdelat i tre årskurser. Många hundra pastorer har utbildats här och har sedan startat församlingar runt om i hela landet. Förutom att vara bibelskola har skolan en tydlig profil mot trädgårdsarbete och ekologi vilket syns tydligt på området och åkrar runtomkring där eleverna får jobba med att odla marken och så grödor samt i undervisningen. Från bibelskolan drivs också ett Smådjursprojekt genom Läkarmissionen vilket ger i första hand ensamstående kvinnor möjlighet till egen inkomst.

Sjukhuset
Sjukhuset i Bobo Dioulasso är det senast projektet som Bertil och Ingrid Johansson har startat. Ingrid är just nu sjukhuschef och man har ett fullt fungerande sjukhus med bland annat en kirurgiavdelning. Dessutom är en ögonklinik under uppbyggnad vilket troligen kommer dra patienter från hela Västafrika. Målet är att inom något år kunna fasa in en lokal Burkinabe som sjukhuschef efter Ingrid.

PMU-projekt
Vi har tre pågående stora PMU-projekt med finansiering från SIDA igång. Dessa är:
- Alfabetisering. Då stora delar av befolkningen fortfarande är analfabeter finns ett skriande behov av alfabetisering ute i byarna. Detta projekt riktar sig i första hand mot kvinnorna för att ge dem möjlighet till utbildning, företagande och självförtroende. Även mikrokrediter är en del av dessa projekt.
- Byutveckling. I byutvecklingsprojektet så jobbar man mycket med att upplysa och informera om hygien och hälsa samt att göra byborna medvetna om hållbarhet och miljö. Man jobbar aktivt för samverkan mellan de olika kommuniteterna såsom muslimer, kristna och animister.
- Utbildningsprogram (Miljö och Hälsa). I det formella utbildningsprogrammet jobbar man i sekundärskolorna för att utrusta den yngre generationen att vara med och påverka sin hemmiljö. Det är tydligt att dessa tar med sig kunskaperna hem till byarna och familjerna vilket ger ringar på vattnet.

Burkina_Faso_karta.gif