Södertälje Pingstförsamling

Alpha

Forsamlingslager-2019-2.png

VAD ÄR ALPHA?

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

VEM ÄR ALPHA FÖR?

Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?

Alpha består av tre delar. Varje träff inleds med en måltid. Därefter hålls ett föredrag utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?

Alpha pågår i tio veckor där man varje gång tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp: Vem är Jesus?, Hur ska jag kunna tro? & Vad ska jag med kyrkan till?.

KURSSTART

Höstens Alphakurs startar den 30 januari kl. 18:30-20:30.

Du kan även anmäla dig via mejl info@sodertaljepingst.se eller kontakta församlingens expedition: 08-550 331 30.