Bibelutdelning

Södertälje Pingstförsamling erbjuder alla barn som är 10 år en Bibel. Den Bibel vi delar ut är "Bibel för alla", en översättning som är anpassad för mellanstadieåldern och uppåt.
Inför varje bibelbok finns en introduktion med bakgrundsfakta samt personbeskrivningar på huvudpersonerna med bilder.

Bibelutdelningen sker en gång per år. Är du 10-12 år och brukar besöka vår kyrka? Hör av dig till info@sodertaljepingst.se för mer information..

Bibel1.jpg