Församlingen

Församlingens uppdrag
Vår värdegrund är Bibeln, som är Guds Ord och vår auktoritet i lära och liv. Vi har en öppenhet för den Helige Andes livgivande och övernaturliga verk. Kärleken till våra medmänniskor och deras behov styr församlingens arbete.

Församlingen är "plattformen" för vår verksamhet där gudstjänsten med bibelundervisning, bön nattvard, tillbedjan och öppenhet för Anden är centralt, där det sociala engagemanget finns samt där öppenhet och en tydlig identitet finns. Vi önskar att gudstjänsten ska vara en generationsöverskridande och mångkulturell mötesplats.

Målet är att förmedla evangelium på olika sätt så att så många som möjligt får höra "de goda nyheterna" och bli avgjorda kristna.