Södertälje Pingstförsamling
Januari 2020

v. 01
5 11:00 GUDSTJÄNST
Gudstjänst med predikan av Ulla Lennartsson, Julkul för barnen, fika och gemenskap.
v. 02
7 ti 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
8 on 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
12:00 Bönegudstjänst
Vi ber för vårt land, vår stad, vår församling och olika böneämnen. Plats: Kyrksalen. Enklare fika i foajén efteråt.
19:00 Bönegudstjänst
Plats: Kyrksalen
9 to 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
12 11:00 GUDSTJÄNST MED ÅRSMÖTE
Gudstjänst med predikan av Jakob Freiman. Nattvard, terminsstart för barnkyrkan med barnens årsmöte, fika och gemenskap.
v. 03
13 07:00 BÖNEVECKA 13-17/1
Gemensam bön 07.00, 12.00 och 19.00
14 ti 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
15 on 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
12:00 Bönegudstjänst
Vi ber för vårt land, vår stad, vår församling och olika böneämnen. Plats: Kyrksalen. Enklare fika i foajén efteråt.
19:00 Bönegudstjänst
Plats: Kyrksalen
16 to 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
19 11:00 GUDSTJÄNST
Gudstjänst med predikan av Jakob Freiman, barnkyrkan, fika och gemenskap.
v. 04
21 ti 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
12:30 Mötesplats Humlan
Träff för daglediga. Börjar 12.30 med en lättlunch.
22 on 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
12:00 Bönegudstjänst
Vi ber för vårt land, vår stad, vår församling och olika böneämnen. Plats: Kyrksalen. Enklare fika i foajén efteråt.
19:00 Bönegudstjänst
Plats: Kyrksalen
23 to 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
26 11:00 GUDSTJÄNST
Gudstjänst med predikan av Anethe Carlsson, barnkyrkan, fika och gemenskap.
v. 05
28 ti 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
29 on 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
12:00 Bönegudstjänst
Vi ber för vårt land, vår stad, vår församling och olika böneämnen. Plats: Kyrksalen. Enklare fika i foajén efteråt.
19:00 Bönegudstjänst
Plats: Kyrksalen
30 to 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan