Södertälje Pingstförsamling
September 2021

v. 37
14 ti 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
18:30 Bönekväll i kyrksalen
(och på instagram)
15 on 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
12:00 Lunchbön i kyrksalen, Förbön och nattvard
(och på instagram)
16 to 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
17 fr 20:00 YOUTH
För ungdomar - med ungdomar. Från 12 år och uppåt.
19 11:00 Gudstjänst
Tema: Tillbedjan, att komma nära Guds hjärta
Predikan: Maria Agriman
Gudstjänsten sänds även via församlingens Youtube-kanal.
v. 38
21 ti 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
18:30 Bönekväll i kyrksalen
(och på instagram)
22 on 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
12:00 Lunchbön i kyrksalen
(och på instagram)
23 to 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
24 fr 20:00 YOUTH
För ungdomar - med ungdomar. Från 12 år och uppåt.
26 11:00 Gudstjänst
Tema: Tillbedjan - att komma nära Guds hjärta
Predikan: Stefan Sigfrids
Gudstjänsten sänds även via församlingens Youtube-kanal.
18:00 Lovsångskväll i Pingstkyrkan
v. 39
28 ti 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
18:30 Bönekväll i kyrksalen
(och på instagram)
29 on 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
12:00 Lunchbön i kyrksalen
(och på instagram)
30 to 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan