Södertälje Pingstförsamling
November 2021

v. 47
23 ti 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
18:30 Bönekväll i kyrksalen
(och på instagram)
24 on 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
12:00 Lunchbön i kyrksalen
Förbönsstund och Nattvard
(och på instagram)
25 to 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
19:00 Samtalskväll "Har vi lärt av histiorien?"
Samtalskväll i Humlan utifrån vår jubileumsskrift
Servering
26 fr 19:30 YOUTH
För ungdomar - med ungdomar. Från 13 år och uppåt.
28 11:00 1:a adventgudstjänst
Predikan: Daniel Alm, föreståndare för Pingströrelsen i Sverige
Barnkyrkan och kyrkfika
Gudstjänsten sänds även via församlingens Youtube-kanal.
v. 48
30 ti 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
18:30 Bönekväll i kyrksalen
(och på instagram)