Södertälje Pingstförsamling
Januari 2022

v. 02
11 ti 18:30 Bönekväll i kyrksalen
(och på instagram)
12 on 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
11:00 Fikastund på kyrktorget
12:00 Lunchbön i kyrksalen
(och på instagram)
13 to 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
18:00 SAMTALET - om lära och liv
Sten-Gunnar Hedin och Andreas Ardenfors
Fika serveras efteråt
14 fr 19:30 YOUTH
För ungdomar - med ungdomar. Från 13 år och uppåt.
16 11:00 ÅRSMÖTESGUDSTJÄNST
Tema: Min berättelse
Predikan: Andreas Ardenfors
Gudstjänsten sänds även via församlingens Youtube-kanal.
Årshögtid efter gudstjänsten
Barnkyrkan terminsupptakt och årsmöte
v. 03
18 ti 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
12:00 Ekumeniska böneveckan i Ekumeniakyrkan
18:30 Bönekväll i kyrksalen
(och på instagram)
19 on 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
11:00 Fikastund på kyrktorget
12:00 Ekumeniska böneveckan i Pingstkyrkan
(och på instagram)
20 to 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
18:00 Ekumeniska böneveckan i St Ragnhildskyrkan
18:00 SAMTALET - om lära och liv
Sten-Gunnar Hedin och Andreas Ardenfors
Fika serveras efteråt
21 fr 18:00 Ekumeniska böneveckan
Kaldeiska Jungfru Maria kyrka
19:30 YOUTH
För ungdomar - med ungdomar. Från 13 år och uppåt.
23 11:00 Gudstjänst
Tema: Min Berättelse
Predikan: Thomas Hallström
Gudstjänsten sänds även via församlingens Youtube-kanal.
Barnkyrka
v. 04
24 12:00 Bönesamling inför 2022
Vi möts i bön och förbön i kyrkan i början av året!
18:30 Bönesamling inför 2022
Vi möts i bön och förbön i kyrkan i början av året!
25 ti 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
12:00 Bönesamling inför 2022
Vi möts i bön och förbön i kyrkan i början av året!
18:30 Bönekväll i kyrksalen
(och på instagram)
19:30 Hemgruppsledarträff
Träff för våra hemgruppsledare
Fika
26 on 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
11:00 Fikastund på kyrktorget
12:00 Bönesamling inför 2022
(och på instagram)
18:30 Bönesamling inför 2022
Vi möts i bön och förbön i kyrkan i början av året!
27 to 10:00 Sociala Centret
Fika och gemenskap för behövande kl 10.00-13.00. Plats: Maren i Humlan
12:00 Bönesamling inför 2022
Vi möts i bön och förbön i kyrkan i början av året!
18:00 SAMTALET - om lära och liv
Sten-Gunnar Hedin och Andreas Ardenfors
Fika serveras efteråt
18:30 Bönesamling inför 2022
Vi möts i bön och förbön i kyrkan i början av året!
28 fr 12:00 Bönesamling inför 2022
Vi möts i bön och förbön i kyrkan i början av året!
19:30 YOUTH
För ungdomar - med ungdomar. Från 13 år och uppåt.
30 08:00 Bönesamling inför 2022
Vi möts i bön och förbön i kyrkan i början av året!
11:00 Gudstjänst
Tema: Min berättelse
Predikan: Maria Agirman
Gudstjänsten sänds även via församlingens Youtube-kanal.
Barnkyrka