Kontakt

Nummer till växeln 08-550 331 30
E-mail: info@sodertaljepingst.se

Medarbetare

Andreas Ardenfors
Pastor och föreståndare
Telefonnr: 0707-709952
andreas.ardenfors@sodertaljepingst.se

Petra Rönnbäck
Barn- och familjekoordinator
Telefonnr: 010- 331 98 28
petra.ronnback@sodertaljepingst.se

Maria Agirman
Pastor med ansvar för ungdom
Telefonnr. 010- 331 98 23
maria.agirman@sodertaljepingst.se

Helen Lind Jaktlund
Ansvarig för socialt/diakonalt arbete
Telefon: 073-510 07 03
helen.lindjaktlund@sodertaljepingst.se

Emelie Eriksson
Ansvarig för ekonomi och administration (mån, tis, tor)
Telefonnr: 010-331 98 24
emelie.eriksson@sodertaljepingst.se

Organisationer och personer vi samarbetar med

Bilda_logga.jpg

PingstUng.png

Bo Rydén
Sjukhuspräst
Telefonnr. 08-550 913 93
bo.ryden@svenskakyrkan.se

Thomas Wijk
Fängelsepastor
Telefonnr. 070 444 11 29