Södertälje Pingstförsamling

Kontakt

Expeditionen är öppen mån - fre kl.09:00-12:00
Nummer till växeln 08-550 331 30
E-mail: info@sodertaljepingst.se

Medarbetare

Jakob Freiman
Tillförordnad föreståndare
Telefon nr: 010-331 98 22
jakob.freiman@sodertaljepingst.se

Petra Rönnbäck
Barn - och familjekoordinator
Telefon nr: 010- 331 98 28
petra.rönnbäck@sodertaljepingst.se

Helen Lind Jaktlund
Ansvarig för Socialt/Diakonalt arbete
Telefon: 073-510 07 03
helen.lindjaktlund@sodertaljepingst.se

Emelie Eriksson
Administratör - ekonomi och församlingsservice
Telefon nr: 010-331 98 24
emelie.eriksson@sodertaljepingst.se