Mission

Missionsbefallningen
"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut"
(Matt. 28:18-20)

Vår församling har alltid velat vara med i det internationella missionsarbetet. Redan vid församlingens start 1921 beslöts att göra en insamling till missionen i Brasilien och alltsedan 1928 har församlingen gett ekonomiskt stöd till missionärer.

Inriktning
Vårt internationella arbete är inriktat på att etablera och utveckla församlingar, bygga och driva bibelskolor och andra skolor, sociala satsningar genom barnhem, hiv/aidsbekämpning mm samt stöd till kristet radioarbete. Missionsarbetet sker ofta tillsammans med andra församlingar och organisationer, som finns inom Pingst och i andra samfund.

Våra missionsländer
Vi har ett aktivt och kontinuerligt engagemang i tre länder och stöder olika typer av verksamhet, såsom sociala insatser, bibelskolor och församlingsplantering. Läs om våra missionsländer (Burkina Faso, Kambodja och Bosnien) och den verksamhet vi stöder genom att klicka på länkarna nedan eller till vänster i huvudmenyn.

Övrigt stöd
Läkarmissionen får ekonomiskt stöd genom vår second hand-verksamhet för sociala insatser runt om i vår värld.

Länkar till våra projekt/länder
Bosnien
Burkina Faso
Kambodja