Södertälje Pingstförsamling

Servicegrupper

Just nu har vi tio servicegrupper. Det innebär att man tjänstgör var tionde vecka och tillsammans ansvarar man för: värdskap, fika och städ.

Varje grupp har två ledare som samordnar och fördelar arbetet. Vill du vara med och hjälpa till i en grupp kontakta barbro.daelander@sodertaljepingst.se för mer information.