Vår tro

Pingstkyrkan, Södertälje är en kristen församling som tillhör Pingströrelsen i Sverige. Vårt uppdrag är att vara vägvisare till ett liv med Jesus. Församlingen är en del av den världsvida kristenheten och verkar för att möta människor i olika sammanhang, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Grunden för vår tro är bibeln. Som en del av pingströrelsen i Sverige så presenterar vi här på hemsidan en rad småskrifter som tagits fram av ett teologiskt nätverk inom Pingst.

Tron formas i vår gemenskap och därför är det inte alltid så enkelt att formulera helt och fullt i några skrivna Har du frågor eller fundering på den kristna tro och skulle vilja vandra med Jesus så ta gärna kontakt med någon av våra pastorer eller varför inte gå en ”Alphakurs, en grundkurs i kristen tro”.

Äldste
https://www.sodertaljepingst.se/sodertaljepingst/dokument/Aldste_TronsHemlighet.pdf

Andedop
https://www.sodertaljepingst.se/sodertaljepingstdokument/Andedop_TronsHemlighet.pdf

Andliga ledare
https://www.sodertaljepingst.se/sodertaljepingst/dokument/AndligaLedare_TronsHemlighet.pdf

Bibelsyn
https://www.sodertaljepingst.se/sodertaljepingst/dokument/Bibelsyn_TronsHemlighet.pdf

Döden, uppståndelsen och det eviga livet
https://www.sodertaljepingst.se/sodertaljepingst/dokument/DodenUppstandelsen_TronsHemlighet.pdf

Dopet
https://www.sodertaljepingst.se/sodertaljepingst/dokument/Dopet_TronsHemlighet.pdf

Församlingen
https://www.sodertaljepingst.se/sodertaljepingst/dokument/Forsamlingen_TronsHemlighet.pdf

Gudstjänsten
https://www.sodertaljepingst.se/sodertaljepingst/dokument/Gudstjansten_TronsHemlighet.pdf

Helande
https://www.sodertaljepingst.se/sodertaljepingst/dokument/Helande_TronsHemlighet.pdf

Herrens måltid
https://www.sodertaljepingst.se/sodertaljepingst/dokument/HerrensMaltid_TronsHemlighet.pdf

Jesus
https://www.sodertaljepingst.se/sodertaljepingst/dokument/Jesus_TronsHemlighet.pdf

Människan
https://www.sodertaljepingst.se/sodertaljepingst/dokument/Manniskan_TronsHemlighet.pdf