Vår vision

vinna.jpg Vinna människor för Jesus Kristus i vår omgivning, i Södertälje och i världen.

varda.jpg Vårda varandra i en gemenskap som kännetecknas av öppenhet, kärlek, glädje, omtanke och trygghet där alla människor oberoende av kön, ålder, social och kulturell bakgrund har lika värde.

vaxa.jpg Växa som enskilda människor och som församling där var och en får vara i funktion utifrån sin särskilda kallelse, sin personlighet och sina gåvor.